Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Hva du bør tenke over før du skaffer deg kanin?

19 oktober 2020- 2 min read

Andre dyr Kanin

Kaniner er det tredje mest populære kjæledyret i Norge, etter hund og katt. Dessverre er kaninen også et av Norges mest vanskjøttede kjæledyr, ifølge dyrebeskyttelsen. Mange blir overrasket over hvor mye en kanin krever av stell, omsorg og oppmerksomhet, og kaninen er heller ikke et dyr som er lett å lese, slik at det er vanskelig for mange å skjønne at den mistrives.

Kaniner kan med daglig stell, mosjon, og selskap leve i opp til 10-13 år, derfor må beslutningen om å anskaffe seg en kanin være like veloverveid som beslutningen og vurderingene man gjør før man anskaffer seg en hund eller katt. Du har som dyreeier plikt og ansvar for å skaffe deg nødvendig kunnskap om dyrets behov, og å verne det mot sykdom, skade og smerte. Det er derfor viktig å sette seg inn i hva et godt kaninhold innebærer, og spørre seg selv om dette passer inn i din hverdag de neste 10 årene.

Har du tid?

Kaniner er sosiale dyr som krever oppmerksomhet og omsorg like mye som den krever stell og mat. Kaniner har et forsiktig kroppsspråk og vil ikke på samme måte som en hund eller katt kunne gi beskjed om at den kjeder seg eller trenger oppmerksomheten din. Man må også tenke på om man har tid å sette av hver dag de neste 8-13 årene, og at man har kaninpass i feriene.

Trygge omgivelser

Hvor skal kaninen bo? Kaninen er et byttedyr, og vil fort kunne bli stresset og kjenne på ubehag og stress om den bor sammen med andre kjæledyr som hund og katt. Slike introduksjoner bør være nøye planlagt og skje gradvis og forsiktig over tid. Som nevnt er kaniner sosiale dyr – de vil helst bo sammen med en eller flere kaniner (det er dog ikke alltid like lett å få to fremmede kaniner til å leve fredelig sammen). Kaniner som bor sammen bør kastreres slik at man reduserer slåssing mellom hanner og parring mellom hanner og hunner.

Miljø og nødvendig utstyr

En kanin er ikke et «bur-dyr». En kanin er skapt for bevegelse og sprell. Skal man ha kaninen i bur, må man sørge for at buret er tilstrekkelig stort nok, og at kaninen får komme ut å løpe fritt daglig. Ideelt sett burde kaninen få gå fritt i hele eller deler av boligen. Visste du at man faktisk kan trene opp en kanin til å bli stueren? Et stillesittende liv i bur fører til muskelmangel, benskjørhet, og mangel på koordinasjon og fleksibilitet. Benskjørhet gjør at beina blir utsatte for brudd og skader. En påfølgende degenerert ryggrad, porøse knokler og redusert bevegelse i muskler og ledd gir kaninen sterke smerter. Studier viser at kaniner ofte utvikler benskjørhet allerede etter seks måneder i konvensjonelle bur. Jeg vil anbefale å lese om kaninen Erling i blogginnlegget til kaninboka.no, som beskriver veldig godt hva 10 år i bur gjør med en kanin. Du kan lese om Erling her (link).

Skal du ha kaninen ute er det viktig at den har et trekkfritt hus som er rovdyrsikkert, og at man ikke glemmer at kaninen må ha plass til å bevege seg. Man anbefaler at utegårder til kaniner er minst 12 kvm.

aniportrek

Vær sikker – er kanin noe for deg og din familie?

Kaniner er ikke så godt egnet som kjæledyr for små barn. De færreste kaniner liker å bli holdt fast og koset med. De har som nevnt tidligere et forsiktig kroppsspråk, og barn kan fort gå lei og miste interessen. Man bør også være sikker på at ingen i familien er allergisk. Hva med å låne eller være fosterhjem for en kanin i en periode, for å se hvordan hatten passer?

Sjekk ut mer om våre tjenester på hjemmesiden:  AniPort.no

Kilder:

Om forfatteren

Veterinær Elisabeth Kverneland

Veterinær Elisabeth Kverneland

Elisabeth ble ferdig utdannet veterinær i 2017. Hun har opparbeidet seg erfaring som veterinær fra ulike klinikker i Norge. Hun vokste opp med hund, og har selv en blandingshund og en huskatt.