Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Valpesyke hos hund

14 august 2020- 2 min read

Veterinærens råd Hund Hundesykdommer Valp

Valpesyke er et litt misvisende navn på denne alvorlige sykdommen. Når jeg hører ordet «valpesyke», så forbinder jeg det litt med «barnesykdom», som for eksempel vannkopper, som er en sykdom med som regel godartet forløp – om enn veldig ubehagelig for pasienten. 

Valpesyke, eller Canine distemper som den også heter, er en av de mest alvorlige virussykdommene hos hund i verden. Infeksjonen er ofte  livstruende, og individer som overlever må ofte avlives av dyrevernsmessige hensyn på grunn av de store skadene sykdommen forårsaker.

Symptomer

Viruset forårsaker som oftest en alvorlig lungeinflammasjon med høy feber. Man vil kunne se verk fra øyne og nese, hosting, og redusert appetitt og slapphet. Etter hvert kan viruset også angripe hundens nervesystem, som kan forårsake kramper, anfall, og andre nevrologiske symptomer. Drektige tisper aborterer eller føder svake eller dødfødte fostre.

 • Luftveisymptomer: rennende nese, øyne, hosting
 • Høy feber
 • Oppkast
 • Apati
 • Redusert appetitt
 • Nevrologiske symptomer, som for eksempel;
  • Sirkling,
  • Hode-tilt
  • Muskelsammentrekninger
  • Anfall
  • Delvis eller fullstendig paralyse

De nevrologiske skadene er permanente, og disse er som oftest årsaken til den dårlig prognosen.

aniportrek

Hvordan sjekker veterinæren for valpesyke?

Tester som viser tilstedeværelse av viruset eksisterer, men er ikke alltid like pålitelige, fordi viruset er ikke alltid til stede i de vevene som testes. Veterinæren må se på hele bildet av symptomer, lab-tester, og historikk, og ut fra dette sette en sannsynlig diagnose. Man kan også sjekke blodet for antistoffer mot valpesyke med et par ukers mellomrom, og se om mengden antistoff øker mellom de to prøvetidspunktene. Denne metoden er tidkrevende, og kan gi informasjon om hunden har vært smittet.

valpesyke hos hundValpesyke er forårsaket av et virus som tilhører en slekt virus som heter Morbillivirus, som er den samme slekten av virus som forårsaker meslinger hos mennesker.

Kan man behandle valpesyke?

Det finnes ingen kur for valpesyke. Dyr som blir rammet av sykdommen får støttebehandling i form av væskebehandling, smertelindring, kvalmestillende, og krampestillende medisiner.

Man kan derimot forebygge mot valpesyke. Vaksinasjon mot valpesyke er en del av kjernevaksinene som inngår i vaksineringsprogrammet til hund i Norge, og denne gir en effektiv beskyttelse mot sykdommen.

Hvordan sprer Valpesyke seg?

Valpesyke er forårsaket av et virus som tilhører en slekt virus som heter Morbillivirus, som er den samme slekten av virus som forårsaker meslinger hos mennesker. Viruset kan blant annet også smitte rev, ulv, mink og oter. Hunder blir ofte syke ved luftbåren smitte som forekommer når et sykt dyr nyser eller hoster. Viruset spres seg også via delte mat og vannskåler, delt utstyr, eller direkte kontakt. Et infisert dyr kan være en smittebærer i flere måneder. Hvis man skulle identifisere et tilfelle av Valpesyke, er full isolasjon av pasienten og gode hygienerutiner nødvendig under og etter sykdomsforløpet.

I Norge ser man denne sykdommen sjelden til aldri, nettopp fordi vi er flinke til å vaksinere hundene våre, og vi har lite til ingen problemer med villhunder og gatehunder. Nabolandene våre er også flinke til å vaksinere mot denne sykdommen, og dette gir også en økt beskyttelse for oss. I 2013 ble det registrert ett tilfelle av Valpesyke i Norge, og dette var det første tilfellet siden 1970-årene!

Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er at alle vaksinere hundene sine årlig. (Link: Valpesyke, AniCura)

Les mer om oss og hvilke tjenester vi tilbyr på AniPort.no

Kilder

Om forfatteren

Veterinær Elisabeth Kverneland

Veterinær Elisabeth Kverneland

Elisabeth ble ferdig utdannet veterinær i 2017. Hun har opparbeidet seg erfaring som veterinær fra ulike klinikker i Norge. Hun vokste opp med hund, og har selv en blandingshund og en huskatt.