Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Vaksiner til hund

10 august 2020- 2 min read

Veterinærens råd Hund

Vaksiner spiller en kritisk rolle i å beskytte hunden din mot farlige, ofte dødelige sykdommer. Men hvordan funker egentlig vaksinene, og hvilke sykdommer vaksinerer vi mot?

Hvordan beskytter en vaksine mot sykdom?

For å forstå hvordan vaksinene fungerer, er det greit å kunne litt om kroppens immunsystem. Enkelt forklart består kroppens immunforsvar av to hoveddeler; det uspesifikke forvaret (medfødt), og det spesifikke forsvaret (ervervet).

Det uspesifikke forsvaret fungerer sammen med hud og slimhinner som kroppens første forsvarslinje mot patogener. Det besår av ulike celletyper og proteiner som beskytter kroppen vår, ved for eksempel å «spise opp» inntrengende bakterier.

Det spesifikke forsvaret gir en mer effektiv og sterkere respons, og består av celler kalt lymfocytter. Det er mekanismer i det spesifikke immunforsvaret som gjør at vi kan bli immune mot visse sykdommer. Dette skjer ved at lymfocyttene «husker» det sykdomsfremkallende stoffet (antigen fra virus eller bakterie) etter å ha blitt angrepet av det en gang tidligere. Neste gang man får samme bakterie eller virus inn i kroppen, er disse cellene blitt eksperter på å bekjempe akkurat denne inntrengeren. Man har fått immunitet.

Vaksiner inneholder antigen som ligner på antigenene til sykdommene vi vaksinerer mot. Man lurer dermed kroppen til å danne «huske-celler», uten å fremkalle sykdommen. Neste gang man møter på viruset, reagerer det spesifikke immunsystemet raskt og effektivt, og slår ned inntrengerne før det har fått utviklet seg sykdom. Ganske genialt, i grunnen.

Hvorfor vaksinerer vi hunden

Vaksinasjon er dermed en enkel og effektiv måte å forhindre sykdom på. Sykdommene vi vaksinerer mot i Norge er alvorlige og ofte dødelige. I Norge har vi et lavt smittepress av disse sykdommene fordi vi er så flinke til å vaksinere dyrene våre. Åpne landegrenser, import, og reise med dyr er en reell trussel mot den lave smittestanden vi har i Norge, det er derfor viktig at vi fortsetter det grundige vaksinasjonsarbeidet.

Hva vaksinerer vi hundene mot i Norge?

Vaksiner til hund kan deles inn i kjernevaksiner og tilleggsvaksiner. Kjernevaksinene er de vaksinene alle hunder i Norge bør ha, mens tilleggsvaksinene avhenger av om man for eksempel skal ut å reise med hunden.

Kjernevaksiner til hund i Norge;

  • Valpesyke (Canine Distemper Virus CDV)
  • Smittsom leverbetennelse (Canine Adenovirus 1 og 2)
  • Parvovirus (Canine Parvovirus 2)

Tillegsvaksiner

  • Kennelhoste (Canine parainfluensa virus og Bordetella bronchiseptica)
  • Rabies (hvis reise til utlandet)
  • Leptospirose (utenlandsreise)

Vi har skrevet et helt eget innlegg som tar for seg de tre sykdommene i kjernevaksineprogrammet.

aniportrek

Når skal hunden vaksineres?

Grunnvaksineringen foregår stort sett likt hos alle landets veterinærkontorer. Hos noen valper kan antistoffer fra mor blokkere valpens respons på vaksinen opp til 15 ukers alder, dermed anbefaler noen at man gir en booster ved 16 ukers alder.

Grunnvaksinering;

  1. vaksine: 8-10 uker à DHP (Distemper, Hepatitt (leverbetennelse), Parvo)
  2. vaksine: 10-12 uker à DHP + Pi/BbPi (Parainfluensa/Bordetella)
  3. vaksine: 16 uker à DHP
  4. vaksine: Boostervaksine ved 1 års alder.

Dermed bør hunder vaksineres årlig mot kennelhoste og hvert tredje år mot valpesyke, smittsom leverbetennelse og parvovirus for å opprettholde og immunitet. Det foretas alltis en helsekontroll ved hver vaksinasjon, der veterinæren sjekker hunden din fra nese til haletipp. Alt fra tenner og munnhule, til øyne, hjerte, lunger, hud, pels og ledd med mer undersøkes. Denne årlige kontrollen er svært viktig, og kan være med å fange opp sykdommer på et tidlig stadium.

Det er også et krav om at hunden er oppdatert på alle sine vaksiner hvis den skal i kennel eller hjemmekennel.

Les mer om oss og hvilke tjenester vi tilbyr på AniPort.no

Om forfatteren

Veterinær Elisabeth Kverneland

Veterinær Elisabeth Kverneland

Elisabeth ble ferdig utdannet veterinær i 2017. Hun har opparbeidet seg erfaring som veterinær fra ulike klinikker i Norge. Hun vokste opp med hund, og har selv en blandingshund og en huskatt.