Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Smittsom leverbetennelse hos hund

19 oktober 2020- 2 min read

Veterinærens råd Hund Hundesykdommer

Smittsom leverbetennelse er en virussykdom forårsaket av Canine adenovirus 1 (CAV-1), og er en av de tre sykdommene vi kjernevaksinerer mot i Norge.

HCC står for «Hepatitis contagiosa canis», som betyr Smittsom leverbetennelse hos hund på latin. Sykdommen er i dag veldig sjelden i Norge fordi vi har et godt vaksineprogram og god etterfølgelse av vaksinasjonsrådene, men det forekommer tilfeller av utbrudd i Norge også, da særlig i valper. Sykdommen kan smitte andre arter i hundefamilien (for eksempel rev), men er ikke smittsom til mennesker.

Symptomer

Symptomer vil variere fra symptomfri (bærer) til milde luftveissymptomer til alvorlige symptomer med dødelighet. Uvaksinerte valper blir som oftest hardest rammet. Smittede hunder blir syke fire til ni dager.

 • Forkjølelsessymptomer (rennende nese og øyne)
 • Feber
 • Trøtthet, nedsatt eller ingen appetitt
 • Dårlig almenntilstand
 • Kvalme og oppkast
 • Diaré
 • Magesmerter
 • Utvidet buk
 • Blågråe øyne
 • Gule eller bleke slimhinner
 • Blødninger og hevelser på kroppen

Diagnose

Veterinæren din vil kunne finne ut om hunden din har en leversykdom ved hjelp av en grundig anamnese (historikk), kliniske undersøkelser, symptomer og blodprøver, men andre undersøkelser kan være nødvendig. For å vite sikkert at hunden har smittsom leverbetennelse (CAV-1), må viruset påvises fra en svabertest fra svelg eller fra biopsi.

Kan man behandle smittsom leverbetennelse?

Som ved de fleste virussykdommer finnes det ingen kur for smittsom leverbetennelse. Behandling retter seg mot å bekjempe sekundære bakterielle infeksjoner og å redusere symptomene slik at hundens immunforsvar får tid til å gjøre sin jobb. Dyr som blir rammet av et akutt og alvorlig forløp av sykdommen får støttebehandling i form av væske, smertestillende medisiner, febernedsettende, blodoverføring ved behov, og næring. Alvorlige syke dyr må legges inn på et dyresykehus.

levebetennelse hos hunderSmittsom leverbetennelse er en virussykdom, AniPorts veterinær Elisabeth Kverneland forteller.

Hvordan sprer smittsom leverbetennelse seg?

Smitte sprer seg fra et infisert dyr gjennom at viruset skilles ut  i urin, spytt og avføring. For å bli smittet må en hund komme i kontakt med disse væskene, noe som ikke er veldig vanskelig for en hund.. Hunder som har kommet seg etter en infeksjon kan skille ut viruset i opp til 6 måneder etter at de er «friske». I tillegg overlever viruset lenge i miljøet.

Uvaksinerte hunder eller hunder med utilstrekkelig vaksinasjon har en økt risiko for å bli syk av smittsom leverbetennelse. Vaksine mot smittsom leverbetennelse er heller ikke et krav for import av hund fra utlandet til Norge, så man bør alltid sjekke opp i dette hvis man skal importere en hund fra utlandet.

Man ser i Norge sporadiske tilfeller av sykdommen, og man kan derfor ikke si at vi er «fri for» denne sykdommen i Norge. Mest sannsynlig finnes den i hundemiljøene, og forårsaker sykdom hos valper og uvaksinerte hunder. Det er derfor ekstremt viktig å følge de nasjonale vaksinasjonsrådene og vaksinere mot denne sykdommen.

aniportrek

Vaksine

Smittsom leverbetennelse er vanskelig å behandle, men den er heldigvis lett å forebygge. Vaksinen er en modifisert levende vaksine, som anbefales gitt ved 12 og 16 ukers alder. Revaksinasjon skjer ved 1 års alder, dermed én gang årlig. Vaksinen gis sammen med vaksine mot Valpesyken, Parvovirus, og parainflensavirus i én og samme dose.

Husk å sjekke vaksinestatus om du vurderer å kjøpe hund, både innenlands og fra utlandet.


Les mer om oss og hvilke tjenester vi tilbyr på AniPort.no

Kilder

Om forfatteren

Veterinær Elisabeth Kverneland

Veterinær Elisabeth Kverneland

Elisabeth ble ferdig utdannet veterinær i 2017. Hun har opparbeidet seg erfaring som veterinær fra ulike klinikker i Norge. Hun vokste opp med hund, og har selv en blandingshund og en huskatt.