Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Rabies på hund

13 november 2019- 2 min read

Veterinærens råd Hund Hundesykdommer

Rabies er en sykdom som rammer både dyr og mennesker og man finner den hovedsakelig i pattedyr i alle verdensdeler med unntak av Antarktis. Den er forårsaket av et lyssavirus. Rundt 70 000 mennesker dør årlig av sykdommen i Afrika og Asia.

Finnes det en vaksine mot rabies?

Ja. Første vaksinen noensinne laget var i 1885 av Louis Pasteur, og i 1976 ble en cellekulturvaksine godkjent i Europa.

Dør man av rabies?

Rabies gir det man kaller encefalomyelitt som affiserer både hjernen og ryggmargen og dette har dessverre alltid en dødelig utgang. Når man først har begynt å vise symptomer er sykdommen 100% dødelig.

Hvem må vaksinere seg?

Dette varierer da det kommer an på om man gjør en preeksponeringsvaksinasjon eller en posteksponeringspropfylakse.

Preeksponeringsvaksinasjon:

Pre er et latinsk ord som betyr før. Denne type vaksinasjon blir gjort på mennesker som skal oppholde seg i områder hvor det er påvist rabies eller mistanke om det. Det kan være mennesker eller barn som skal bo et sted hvor rabies er endemisk i en lengre periode. Veterinærer, laboratoriepersonell og dyrepassere bør også undergå en preeksponeringsvaksinasjon. Det finnes mange flere grupper ikke listet opp her som passer inn under denne kategorien, for eksempel backpackere i Asia og Afrika.

Posteksponeringspropylakse:

Propfylakse betyr forebygging og “post” er et latinsk ord som betyr etter. Grupper som faller inn under denne kategorien har i de fleste tilfeller enten blitt bitt eller blitt eksponert for rabiessmitte (klort, slikket mm). I denne kategorien må man handle raskt, dette er en nødsituasjon og man må derfor nødbehandles.

Det er viktig å merke seg at hvis man blir bitt eller eksponert for rabies, skal man alltid oppsøke lege uten unødig opphold, selv om man har tatt rabiesvaksine på forhånd. Preeksponeringsvaksinen gir ikke fullstendig beskyttelse mot sykdommen.

Hvordan får jeg rabies?

Du får det enten av at et dyr slikker deg, biter eller skraper deg. I Norge er det ikke fare for sykdommen om man blir bitt,  klort eller slikket av et landpattedyr. Blir man bitt, klort eller slikket av en flaggermus i Norge, så skal man oppsøke lege. I svært sjeldne tilfeller kan et menneske få sykdommen av et annet menneske eller at man spiser dyr som er rabiessmittet (f. Eks hund). Lyssaviruset som forårsaker sykdommen sprer seg i spyttet. Man finner viruset i nervevev, spytt, spyttekjertler og cerebrospinalvæske.

aniportrek

Hvor lang er inkubasjonstiden?

Den varierer fra hvor på kroppen du har blitt eksponert for smitte. Det kan være alt fra 2 uker til år før du får symptomer på sykdommen. Hode, hals, hender og små barn har en mye kortere inkubasjonstid derfor er det svært viktig du kommer deg til behandling minutter etter kontakt med ukjente dyr i områder med rabies, eller flaggermus i Norge.

Hva gjør jeg om et dyr slikker, skraper eller biter meg?

Du tar umiddelbart kontakt med en lege! Du må rense sår eller eventuelle kloremerker i huden. Dette må rengjøres nøye og så fort som mulig. Du kan bruke godt med rennende vann og såpe deretter et godkjent desinfiseringsmiddel. Finn korteste vei til sykehus (helst innen få minutter!) Få umiddelbar behandling med rabies vaksine.

Finnes det rabies i Norge?

Ja, men ikke på fastlands-Norge, det ble funnet rabies på reinsdyr på Svalbard i 2018 og i mai 2019 døde en ung kvinne fra Førde av Rabies etter å ha blitt bitt av en hund på ferie i Asia.


AniPort.no tilbyr hundepass ,dagpass og en rekke andre tjenester.

Skal du ut å reise og trenger hundepass? Sjekk ut våre på AniPort.no hundepassere!

Om forfatteren

Veterinær Anne Tjønneland

Veterinær Anne Tjønneland

Anne ble ferdig utdannet veterinær i 2011. Siden da har hun opparbeidet seg erfaring som veterinær fra ulike klinikker i Norge. På Østlandet hadde hun ansvar for den daglige driften av en smådyrklinikk. Videre har hun også jobbet som frivillig veterinær i Midtøsten.