Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Sosialisering av valp

02 oktober 2019- 14 min read

Hund Tips til hundeeiere Valp

I perioden tre til 12-14 uker skal valpen lære hvordan å bli sosial med andre hunder, mennesker og dyrearter. Dette danner grunnlaget for et godt liv mellom eier og hund. Hundens fryktrespons starter ved ca fem uker, og arbeidet for å få en trygg hund bør starte allerede før dette. 

En hund som ikke har startet arbeidet før fem ukers alder vil ha vanskeligere med sosialisering og tilvenning, det vil ta lenger tid, og det vil kreves mer arbeid. Vi har størst muligheter for et problemfritt hundehold om vi lar valpen bli trygg på alle de viktige tingene i løpet av sosialiseringsperioden. 

Sosialisering hos oppdretteren

Sosialiseringen starter hos oppdretteren, og en god oppdretter sørger for følgende:  

 1. La valpene får tilstrekkelig ro. 
 2. La valpene få treffe forskjellige mennesker, store og små av begge kjønn, på en rolig og trygg måte. 
 3. La valpene få møte andre hunder enn tispen, rolige og trygge hunder. 
 4. La valpene oppleve forskjellige lyder og aktiviteter på avstand, som støvsuging, vasking, musikk, barn som leker osv. 
 5. La valpene få tilgang til et variabelt miljø som de kan utforske, både ute og inne.
 6. La valpene få forskjellige gjenstander i valpekassen som de kan undersøke og leke med. 
 7. Passe på at valpene har et annet sted å gjøre fra seg enn der de sover og oppholder seg.
 8. Gi valpene positive opplevelser med bilkjøring. 
 9. Gi tispen mulighet til å gå bort fra valpene når de blir for masete. 

Tispemors oppførsel kan fortelle mye om hvordan en valp vil bli, og vi anbefaler ikke å kjøpe valp av en redd, usikker eller stresset tispe. (Siddis Hundeskole

Sosialisering av ny valp

Her starter arbeidet for deg som ny hundeeier, og det starter i fra det øyeblikket du henter valpen. Husk at å bli tatt fra moren og søsken kan være vanskelig for de små, og la hjemreisen foregå på en så rolig måte som mulig. Ha valpen i fanget, ha med godbiter og eventuelt tyggebein. Bor oppdretter langt unna må det planlegges, og beregnes god tid. Det er vanlig at valpen hyler og griner en god del på hjemreisen, så bruk godbiter om nødvendig. God tålmodighet er også en fordel.

sosialisering av valpSiddis hundeskole forklarer hvordan man kan sosialisere barn med hund

Sosialisering av valp og barn

Det å sosialisere valpen med barn skal tas meget alvorlig. En hund som er farlig og aggressiv overfor barn skal er både plagsomt og alvorlig. Hunder som er godt sosialisert med barn, vil heller ikke ha noen problemer med dem, og vil ikke være noen fare. Selv om valpen vokser opp i familie med barn, og en ikke trenger å tenke så mye på sosialisering, er det allikevel en viss fare for at det kan gå galt. Under står Siddis Hundeskole sine lister for hva en skal tenke på som hundeeier, både med og uten barn, når det gjelder sosialisering med barn. (Siddis Hundeskole)

Hundeeiere med barn:

 • Valpen skal ikke forstyrres når den hviler eller spiser. 
 • Barn skal oppføre seg fint overfor valpen. Ikke løfte, bære eller kjefte på den. 
 • Barn skal ikke stresse opp valpen med vilter lek. Lek mellom barn og valp skal kontrolleres av voksne. 
 • Valpebiting kan bli et stort problem. Både barnet og valpen liker å leke, men siden de leker så forskjellig – valpen biter, mens barnet bruker hendene – kan det lett bli store problemer. De voksne skal ha kontroll på dette. 
 • Barn skal ikke være alene med valpen. 
 • Barn skal ikke gå tur alene med valpen, fordi barn ikke kan oppdra barn. I tillegg kan de komme oppi situasjoner på turen som barn er for unge til å takle. Valpen kan for eksempel bli angrepet av en annen hund. 
 • Barn bør trene enkle kontaktøvelser, triks og søksøvelser med valpen. 
 • Valpen må også sosialiseres ed andre aldersgrupper enn familiens egne barn. 
 • Barn som kommer på besøk, må oppføre seg fint overfor valpen. Det er fort gjort at fremmede barn kan skremme valpen og dermed gjøre den redd for barn som kommer på besøk.

aniportrek

Hundeeiere uten barn: 

 • Oppsøk venner og kjente som har barn. 
 • Oppsøk plasser  hvor barn leker. 
 • All omgang med barn og valp skal være under kontroll av voksne. 
 • Benytt enhver anledning til å trene «Kinderegg-øvelsen» i nærheten av barn og når du passerer. 
 • Hver gang du hører barn som bråker og leker, og valpen reagerer, skal du trene kontakttrening og «Kinderegg-øvelsen» inntil valpen ikke lenger viser interesse for barna. 
 • Ikke la valpen få anledning til å springe etter barn. 
 • Barn må få lov til å hilse på valpen. Det beste de da kan gjøre, er å gi valpen godbiter. Når barn skal klappe en valp, gjør de det nesten alltid oppå hodet. Dette kan være meget skremmende for valpen. Lær barna å kose med den under haken og på brystet. 
 • Dersom valpen startet med valpebiting på barn, skal du straks stoppe den med kontaktlyd eller ta den forsiktig bort. 
 • Så lenge valpen får en del positiv omgang med barn og ikke blir skremt av dem, vil sosialiseringen mest sannsynlig gå bra. 

Les om «Kinderegg-øvelsen» her

Valp og sosialisering med mennesker

Du må selv være på utkikk etter signaler som tyder på at din hund er trygg eller utrygg på mennesker. Valper som springer rett bort og hilser på er nok trygge, og trenger å lære å oppføre seg fint overfor mennesker. Valper som er forsiktige, og virker høflige overfor mennesker er nok litt utrygge, og har behov for mer sosialisering. Det er ikke normalt for hunder å være høflige overfor mennesker og hunder, dette må læres.

Du må selv være på utkikk etter signaler som tyder på at din hund er trygg eller utrygg på mennesker.

Det er du som er ansvarlig for hva din hund gjør

Det er du som er ansvarlig for hva din hund gjør i møte med mennesker, og dersom din valp er litt usikker eller redd fremmede, må du styre møtene så de blir positive for valpen. Du må også aktivt få til møter med fremmede mennesker. Dersom din valp er meget trygg, bruker du møtene med mennesker til å lære hunden å hilse pent. Husk samtidig på at den må få møte en del fremmede mennesker for å holde sosialiseringen ved like. Hunder hilser i ansiktet, og hopper gjerne opp i ansiktet på mennesker for å hilse. De færreste mennesker liker dette, eller er vant til det, og det betyr at vi må lære hunden å ikke hoppe opp på folk. Mennesker som hilser på hunder vil som regel bruke truende signaler, uten at de vet det, som å bøye seg over hunden og klappe den på hodet eller ryggen. Dette må du lære hunden din å takle, og start treningen tidlig. 

Den trygge valpen

Selv om valpen din ikke viser utrygghet i møte med fremmede mennesker må du fremdeles la den møte fremmede. Du kan da benytte møtene til å trene på at valpen ikke skal hilse, og at den fokuserer på deg når andre klapper den. Belønn øyekontakt ute. Møter kan foregå slik:

Valpen og andre mennesker

 • Når du ser et menneske, belønn øyekontakt. Bruk eventuelt «Kinderegg-øvelsen», inntil personen har passert. Gradvis reduser belønningen over tid, inntil den kan stå i ro mens en person passerer, og den vil til slutt begynne å ta kontakt med deg når den ser mennesker. 
 • Noen mennesker vil hilse på valpen, men vil ikke la den hilse, og det er uten tvil det vanskeligste tilfelle for hundeeiere. De kan snakke med og klappe valpen, men blir sure og irriterte når valpen hilser tilbake. Det eneste valget da er å belønne valpen for å ha fokus på deg når andre klapper den. 
 • Veldig mange mennesker hilser på deg, men ikke valpen. Du må da lære valpen å være i ro, med fokus på deg. I innlæringsfasen må du være fullt konsentrert om valpen mens du snakker med den dere hilser på, og belønn så ofte det er nødvendig for at valpen skal være i ro. Den vil da etterhvert miste interessen for mennesker som ikke hilser på den. 

Gode tips til valpen ved møter med mennesker og dyr

 • Valper må lære at ulike mennesker oppfører seg forskjellig. Du skal allikevel være observant på valpens språk, og følge med om den blir skremt eller usikker. Da bør du stoppe hilsingen. Etter at hilsingen er over, belønn øyekontakt, det er bra om hunden vil være med deg videre, i stedet for å følge etter den som nettopp hilste. 
 • For å lære hunden å sitte i ro mens den klappes, start belønningen for øyekontakt før klappingen starter. Når du har kontroll, kan personen(e) begynne å klappe hunden. Belønn hele tiden for kontakt. Dette er spesielt aktuelt når barn skal klappe valpen. 
 • Valper kan ikke hilse på, men vil veldig gjerne springe etter mennesker som går, sykler, løper m.m. Gjennomfør samme trening som over, for å lære hunden å ta kontakt med deg når det kommer mennesker.

Den usikre/redde valpen

Dersom valpen din viser usikkerhet i møte med fremmede mennesker må du være fokusert på å sosialisere valpen så det blir raskest mulig trygg. Valper skal synes mennesker er gøy, og de skal ville hilse. Det aller enkleste er å starte tidligst mulig, venter du for lenge kan det bli vanskeligere. Noen hunderaser og individer kan trenge mer sosialisering enn andre. Er hunden din usikker på mennesker, har Siddis Hundeskole noen retningslinjer som kan være gode å følge: 

 1. Det er hunden som bestemmer om den skal hilse. 
 2. Den som hunden skal hilse på, skal alltid stå oppreist og helt i ro når hunden kommer for å snuse. Å sette seg ned kan være skummelt, for da kommer ansiktet og tennene nærmere hunden. 
 3. Etter dette skal du som hundeeier bestemme hvordan fortsettelsen skal være.

Alternative møter

Under ser du noen alternativer til hvordan møter kan være. Før du begynner å trene skal du kunne belønne øyekontakt ute, og aller helst beherske «Kinderegg-øvelsen». Valpen lærer fort så lenge du starter tidlig, trener inne først og i starten belønner all frivillig kontakt ute. 

 • Når du ser noen komme mot dere, stopp opp og tren øyekontakt, helt til personen(e) har passert og er på 10-15 meters avstand. Pass på at hunden har tilstrekkelig avstand til de som passerer, så den kan forholde seg rolig. 
 • Når mennesker vil hilse er det viktig at valpen får hilse på de fremmede, men på en slik måte at valpen er trygg. Bruk de tre punktene over. Når de skal hilse be dem sette seg rolig ned, og la valpen komme til dem for å undersøke. De kan klappe og kose den under haken og på brystet, med rolige bevegelser, og etterhvert gi den godbiter. Når du ser valpen trives, kan hilsingen avsluttes ved at personen reiser seg sakte opp, mens du selv belønner øyekontakt, og eventuelt kaster noen godbiter på bakken som valpen kan søke etter. 
 • Hvis valpen fremdeles ikke vil hilse bør det vurderes å kontakte profesjonell hjelp, noen som driver med belønningsbasert opplæring. 

sosialisering av valpSosialiseringsprosessen innebærer at hunden omgås fremmede hunder av forskjellige raser, jevnlig, på en fin måte.

Når valpen møter hunder

For å få hunden din til å omgås andre hunder på en fin måte er det viktig at den blir sosialisert med mange fremmede hunder, av forskjellige raser, jevnlig. Det er viktig at det også er fremmede hunder, ikke bare noen få kjente. Det beste er å ha valpen løs når den skal møte fremmede hunder, den får da brukt språket sitt, leke og hilse normalt. Dette må gjøres på en egnet plass, der hunder får være løse og det ikke er fare for trafikk. La valpen få gjøre som den vil når den treffer en annen hund, men følg med. 

Når valpen begynner å bli trygg

Dersom valpen er trygg og har begynt å leke med den andre hunden, kan du gå videre om du ønsker. For å se om den er trygg, se etter tegn som å den begynner å leke med den andre hunden ved å hoppe på den, bite den i pelsen osv. De fleste voksne hunder er tålmodige med valper, men møter du en hun som ikke er vant til valper, ikke la din valp hilse på denne. Noen hunder kan vise aggresjon mot valpen, og da må du fjerne valpen med en gang. Sosialisering skal gjøre valpen trygg, ikke skremme den. Uhell skjer innimellom, men de er som oftest små og får ikke store konsekvenser. Og blir hunden din skremt av en hund, er det viktig at den snarlig får møte en voksen, rolig og trygg hund.

Hvor mye trengs?

Det varierer fra hund til hund hvor mye omgang med fremmede hunder som trengs, men under finner du noen retningslinjer: 

 • Møtene skal vare inntil hunden er trygg, og litt til. 
 • For mye lek med andre valper kan før til at valpen blir for stresset og ivrig i møte med andre hunder. Det bør derfor begrenses til få ganger i uken, maks 5-10 minutter per gang. 
 • Møter med voksne hunder bør foregå de fleste dager, enten ved et kort møte eller ved å gå tur med andre hunder. 
 • Går dere tur med andre hunder skal ikke valpen bare være fokusert på disse, men også snuse og ofte ta kontakt med deg. 
 • La hunden hilse som den vil, uten å blande deg inn, med mindre en eller begge hundene viser tegn til aggresjon eller frykt som ikke reduseres ganske fort. 
 • Det skal være lett å få kontakt med valpen/unghunden etter at hilsingen er gjennomført. 

Sosialiseringen må fortsette selv om sosialiseringsperioden er over når valpen blir unghund. Sosiale ferdigheter utvikles hele livet, og de kan også bli dårligere. 

For mer utfyllende informasjon, sjekk Siddis Hundeskole 


AniPort tilbyr også trening: AniPort/trening

Kurs og trening kan omfatte:

 • Generell hverdagslydighet
 • Innkalling
 • Agility
 • Problematferd
 • Stressmestring
 • Bjeffing
 • Gå pent i bånd, mm

Sjekk ut våres hjemmeside AniPort.no og se hvilke tjenester vi tilbyr.

Om forfatteren

AniPort