Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Passeringstrening

02 oktober 2019- 5 min read

Hund Tips til hundeeiere Valp

Å lære hunden å gå pent i bånd i rolige omgivelser er ikke så vanskelig dersom en starter så snart en får valpen. Lære hunden å gå pent når den ser en annen hund, en sykkel, en jogger osv., det er for de fleste en helt annen historie. Under vil vi skrive om passeringstrening og innlæring for passering av hunder og mennesker. 

Passering av hunder

Det er ikke naturlig for en hund å passere en annen hund uten å vise særlig interesse for den, når hunder møtes er det viktig å la dem få oppføre seg naturlig i møtesituasjonen. De skal få kommunisere, for å fortelle at de bare vil leke, at de er vennlige, eller usikre, eller at de ikke ønsker kontakt. Hunden vil ikke kunne oppføre seg naturlig i et stramt bånd, og det kan medføre at noen hunder blir frustrerte og begynner å pipe og bjeffe, mens andre bli usikre og kan bli aggressive og i verste fall føre til at eier miste kontroll over hunden. Les mer om bånd, seler og halsbånd i Gå pent i bånd.

Ulike møtesituasjoner

Under har Siddis Hundeskole listet opp seks mulige møtesituasjoner: 

  1. Hunden vil hilse, trekker i båndet og vil bort til den andre hunden. Dette medfører at eieren blir sint og bruker negative metoder for å «lære» hunden å ikke trekke i båndet/hilse på annen hund. Dette kan gjøre hunden redd, og denne redselen kan igjen utvikle seg til aggresjon eller frykt. Ubehaget med den møtende hunden blir også assosiert med eieren og miljøet. 
  2. Hunden er usikker og legger seg ned. Eieren drar hunden med seg, usikkerheten øker og kan utvikle seg til aggresjon eller frykt.
  3. Hunden er meget ivrig etter å hilse på den møtende hunden. Den springer fram, men blir stoppet av båndet. Da blir den frustrert og begynner å bjeffe. Eieren drar i båndet og kjefter. Hunden kan da bli redd både eieren og den møtende hunden. Resultatet på sikt kan bli at iveren etter å hilse forandres til redsel for og aggresjon eller frykt mot møtende hunder. 
  4. Hunden er redd den andre hunden og vil springe vekk, men blir hindret av båndet. Den blir mer redd, og dette kan også utvikle seg til aggresjon eller frykt.
  5. Hunden er ivrig og vil hilse, eieren følger etter, og alt går bra. 
  6. Hunden er ivrig og vil hilse, eieren følger etter, men den møtende hunden vil ikke hilse og bruker aggresjon. 

De fleste møter mellom hunder i bånd skaper ikke problemer, men muligheten er der. Hunden må ha kontroll og trygghet i situasjonen for å sikre at problemer ikke utvikles. For å oppnå dette, og samtidig oppnå kontroll er det viktig å bruke belønning, og samtidig huske på at en sosialiserer valpen fra en får den. En godt sosialisert hund skaper sjelden, om aldri, trøbbel. (Les mer om sosialisering av valp her: Sosialisering av valp).

Dog meetingsNår hunder møtes er det viktig å la dem få oppføre seg naturlig i møtesituasjonen

Grunntrening for alle typer passering 

I begynnelsen av kontakttrening, og passeringstrening er det viktig med avstand. Det må være så god avstand til det som skal passeres at hunden klarer å fokusere på noe annet enn for eksempel den møtende hunden. Dra hunden til sides, ut i grøften, eller er ikke dette mulig snu eller gjem dere bak en bil osv. Noen hunder trenger 50 meters avstand, andre 2-3 meter. Hunden skal få lov å se hva som kommer, og skal ha fronten mot det. Grunntreningen må sitte godt når dere er alene på tur, før dere trener med forstyrrelser. Tren altså på å passere noe, uten at det faktisk kommer noen, ellers vil ikke passeringstrening og kontaktrening fungere når det faktisk kommer en forstyrrelse (menneske, hund etc).

aniportrek

Grunntreningen må sitte godt

Grunnøvelser består av: 

  • kontaktlyd, som hunden skal reagere på så fort du lager den 
  • gå ut til siden. Hunden skal følge deg lett, med kontakt når du går og snakker med den 
  • snu, hunden skal lett følge deg når du snur deg fra forstyrrelsene 
  • kontaktøvelser og «kinderegg-øvelsen» (les mer om «kinderegg-øvelsen» her) 

I praksis vil da gjerne grunntreningen se slik ut

Grunntrening uten forstyrrelse: Etablere kontaktlyden

I praksis vil da gjerne grunntreningen se slik ut, uten forstyrrelser: Du er ute på tur med hunden, og den snuser i bakken eller ser på deg som på en vanlig tur. Du lager kontaktlyden, som kan være for eksempel plystring. Så snart hunden reagerer sier du «bra», men ikke belønn ennå, beveg deg i stedet raskt til siden av veien/grøften, og prøv å motivere hunden til å bli med deg, for eksempel med stemmen, eller finn fram godbiten og lokk med den. Ikke gi den ennå. Når du har fått hunden med deg ut til siden, la den stå med fronten mot veien, mens du har ryggen til veien. Da kan du gi hunden godbiten, belønningen for å ha reagert på din kontaktlyd, og blitt med deg ut av veien.

Kontakt og passeringstrening med forstyrrelser

Når du og hunden din behersker dette, kan dere begynne samme øvelse med forstyrrelser. Start gjerne med «det enkleste», som en gående person eller en bil, og deretter med det som er mest utfordrende, som en jogger eller en hund. Pass på å ikke bare bruke kontaktlyden ved passerende hunder, hunden vil da tro lyden betyr: «Nå kommer det en hund». Etterhvert som dere behersker dette, blir det neste å redusere bruken av godbiter til kun et par. Etterhvert vil kontakttrening, og passeringstrening betale seg da en får en får bedre samspill og kontroll på  hunden. 

Når avstanden til det dere passerer er redusert, og antallet godbiter er nede i et par, kan dere begynne den siste delen av treningen, som er at hunden går ved siden av deg ved passering av forstyrrelser, lengst fra det dere passerer. For å lese mer om når hunden skal gå «fot», se Siddis Hundeskole 

Om forfatteren

AniPort