Dyreportalen

For alle som er glad i dyr

Valpen og dens utvikling

25 september 2019- 4 min read

Hund Tips til hundeeiere Valp

Valpen og dens utvikling går veldig fort. Det er mye som skjer av stor betydning da periodene som valp og unghund danner grunnlaget for samlivet mellom hund og eier for resten av hundens liv.

Alle som skaffer seg hund ønsker en trygg og harmonisk hund som ikke skaper problemer og som gir mye glede. Hunder er meget tilpasningsdyktige, og for noen hunder går det bra uansett hva eier gjør eller ikke gjør. Motsatt kan også noen hunder få problemer selv om hundeeieren gjør alt riktig.

Hundeeiere bør være bevisste på hundens behov

De aller fleste problemer kunne allikevel vært unngått dersom alle hundeeiere var bevisste på hundens behov, og egne muligheter til å påvirke hundens atferd. Det er viktig å ha kjennskap til valpens utvikling og hva du selv kan gjøre for å få en veltilpasset og problemfri hund. For at valpen du skal kjøpe har et godt utgangspunkt kan det være en godt ide å undersøke valpens foreldre.

Før fødsel

Valpen blir født med 50% av hver av foreldrenes gener, og det betyr at begge foreldrenes gener har like stor betydning for hvordan valpens utvikling. For deg som kjøper valp er det derfor viktig å få møte begge foreldrene. Derfra så godt det lar seg gjøre få observere og undersøke deres atferd i hverdagen, både hjemme og på tur. Hunder kan være trygge og rolige hjemme, men de kan vise helt andre sider på tur. De aller fleste som skal gå til anskaffelse av valp har ikke tilstrekkelig kompetanse til å vurdere oppdrettere, valpekull eller foreldrene selv. Bruk det som er tilgjengelig av kompetanse, både hos personer du kjenner, og ikke minst internett. Du kan også lese mer om valg av oppdretter og rase her: Valg av oppdretter og rase.

aniportrek

Nyfødt(0-3 uker)

De første to ukene har ikke valpene utviklet sansene, og trenger da varme, mat og ro. At valpene blir løftet opp noen ganger hver dag er bra, og i følge undersøkelser akkurat det lille påførte stresset de kan trenge, for å takle stress bedre senere i livet. For mye sterss og uro kan ha negative konsekvenser. Etter ca 13 dager åpner valpen øynene, og ørekanalene åpnes etter ca 18-20 dager. De begynner også å krype bakover, og reise seg så vidt på alle 4 i løpet av denne perioden.

Valpens og dens utviklingSosialiseringen er en av de viktigste jobbene for å skape en god og trygg hund.

Sosialiseringsperioden (3-12/14 uker)

Den aller viktigste perioden hundens liv. Valpens utvikling består nå i å lære hvem som er eier eller eiere, hva som er farlig, hva som ikke er farlig. De skal lære å omgås andre hunder, dyr og mennesker gjennom sosialisering. Dette skjer først hos oppdretter, ved at den omgås kullsøsken og moren. Valpen bør få treffe valper på egen alder. En god oppdretter lar også valpen få hilse på og ha omgang med forskjellige mennesker fra den er tre uker og fram til levering. Har ikke valpen hatt omgang med, eller lite omgang med, fremmede mennesker fram til den er ca fire måneder vil den ha store problemer med å venne seg til dette senere. Den vil vise frykt, og denne frykten er vanskelig å fjerne. Det samme gjelder med omgang med fremmede hunder. Vanligvis får du valpen når den er åtte uker. Ettersom sosialiseringsperioden er kort og slutter ved 12-14 uker er det viktig at du fortsetter jobben oppdretter har gjort. Les mer om sosialisering av din valp her : Sosialisering av valp

Kjønnsmodning(6-10 måneder)

Unghunden er nå mentalt 6-10 år, og mange blir meget usikre. Det er heller ikke uvanlig at aggresjonsproblemer utvikles nå, i hovedsak på grunn av usikkerhet. Dette er sjelden et problem for tisper, som har løpetid vanligvis to ganger i året. Hannhundene derimot er nå kjønnsmodne hver dag for resten av livet, om de ikke blir kastrert. Den beste forutsetningen for å unngå problemer når kjønnsmodningen inntrer, er at den har blitt tilstrekkelig sosialisert med fremmede hunder før denne perioden. Det kan hindre at hunden blir aggressiv og usikker i møte med andre hunder. Hunder som virker usikre bør luftes sammen med voksne, trygge hunder. Etterhvert bør den trenes på trygghet i forbindelse med alle hunder. Tisper er kanskje ikke så flinke å gi beskjed til hannhunder nå som de er blitt mer attraktive. Hvis det er tilfelle for din hund bør tispen få gå tur uten den «plagsomme» hannhunden i denne perioden. Du kan lese mer om tur med valpen her: Tur med valp.

Ungdomstid (10-18 måneder)

Hunden er fremdeles meget ung, og dens selvstendighet og trygghet er ikke ferdig utviklet. Har kjønnsmodningen kommet uten at det var noen store problemer med andre hunder, bør denne perioden gå veldig godt. Det er allikevel fortsatt viktig at hunden treffer fremmede hunder jevnlig. Er hunden din fremdeles usikker på fremmede hunder, bør den forsette å treffe bare hunder den er trygg på, eller fort kan bli trygg på. Du må selv observere om det er andre ting hunden ikke takler og er usikker på, og da må du trene spesielt på å venne hunden til dette. Her kan du lese mer om miljøtilvenning for valpen din: Miljøtilvenning av valp.

Unghunden blir voksen (18-24 måneder)

Det er først nå hunden er gått inn i de voksnes rekker og er blitt en konkurrent til andre voksne hunder. Med en god oppvekst vil den være i stand til å takle denne konkurransen på en fredelig måte. Går hunden din inn i denne perioden med litt usikkerhet ovenfor fremmede hunder, kan det i enkelte tilfeller utvikle seg til aggresjon. Er dette tilfelle, må du være forsiktig med hvem hunden din får omgås. Trygge voksne hunder kan være med å gi din hund sikkerheten og tryggheten tilbake, mens det å bli utsatt for aggresjon vil øke usikkerheten.

For mer utfyllende informasjon, sjekk Siddis Hundeskole.

AniPort tilbyr også trening: AniPort/trening

Kurs og trening kan omfatte:

  • Generell hverdagslydighet
  • Innkalling
  • Agility
  • Problematferd
  • Stressmestring
  • Bjeffing
  • Gå pent i bånd, mm

Sjekk ut våres hjemmeside AniPort.no og se hvilke tjenester vi tilbyr.

Om forfatteren

AniPort